De Moriaan uit het wapen van de familie Swarte
De genealogie-site van de familie Swarte - www.swarte.nl  
Zwarte lijn

HET MENU

> Home

> Stamboom

> Herkomst

> Familiewapen

   >> Wapen uitvergroot

> Tijdlijn,

> Contact

> Zoeken


Het familiewapen van de familie Swarte.

De morianen in de verschillende familiewapens van de Swarte's hebben vrijwel zeker te maken met de naam.

De oude Groningse familie Swarte voerde een familiewapen. Het wapenschild (ecusson) vertoont op goud een aanziend borstbeeld van een moriaan van natuurlijke kleur; met een haarband van zilver. De helm is gekroond. Het helmteken (cimier) wordt gevormd door de buste van een moriaan; de dekkleden (lambrequins) links en rechts goud en sabel.

Er komen enkele varianten van dit familiewapen voor, bijvoorbeeld bij Menso Swart. Op zijn wapen zag men, vergezeld van de letters M.S. op een terras een omgekeerde moriaan, houdend in de rechterhand een omgekeerde pijl en in de linkerhand een op het terras rustende handboog met de pees aan de binnenzijde, de moriaan met hoofddoek en lendendoek, dragend over de schouder een pijlenkoker aan een riem. Het helmteken is hier een uitkomende moriaan, schuin omhoog schietend met een gespannen handboog en aangelegde pijl. Dit wapen lijkt veel op dat op het graf van Gondina Swartte, de dochter van Johan Swartte, predikant te Mensingerweer. Op haar graf staat geschreven:

Hier rusten de gebeenten van juffr. Gondina Swartte, dochter van de Hoochgeleerde Hr. Joh. Swartte, S. Th.Dr. en Thalia Schlichtings, ontslapen de 27 July A 1679.

Het wapen daaronder vertoont een naakte man met lendendoek, hoofddoek en over de rechterschouder een aan een riem hangende pijlenkoker, houdende in de opgeheven rechterhand een omgekeerde pijl, steunend met de linkerhand op een rechtopstaande handboog met de pees aan de rechterzijde (= binnenzijde). De schildhouders zijn 2 leeuwen.

Er was ook het wapen van Wilhelmus Swart, olderman van het herbergiers en tappersgilde in 1665. In zijn wapen zien we ook het borstbeeld van een moriaan met hoofddoek en wapperende linten en een omslagdoek.

Onder de burgemeesters en de raad van Groningen vinden we in 1791 Gerhard Swartte als burgemeester. Zijn wapen vertoonde in goud een verlaagde en versmalde zilveren dwarsbalk waarboven een in rood geklede uitkomende moriaan zonder armen en het hoofd iets naar rechts gewend. Het helmteken: een in rood geklede uitkomende moriaan zonder armen.

Tenslotte vermelden we dan nog de moriaan in het wapen op een avondmaalsbeker van de Noorderkerk. Dit wapen is gevierendeeld: I en IV de familie Swartte, II en III de familie Verrutius. De schildhouders zijn rechts een moriaan met lendendoek en hoofddoek, houdend in de achterwaarts gerichte rechterhand een handboog. Links een adelaar met opgeheven vlucht. Deze avondmaalsbeker was mede een geschenk van kerkvoogd Hindrick Swartte, gehuwd met Titia Verrutius.

Drie morianen met hoofddoek komen voor in het wapen van een familie De Swarte in Vlaanderen en een moriaan in het wapen van een familie De Swart in Haarlem. Voorts lijkt het wel of iedere provincie in de 16de en 17de eeuw zijn eigen familie (De) Swarte had met even zovele verschillende familiewapens. Merkwaardig genoeg is er van die verschillende Swarte's niets meer terug te vinden. Nu zijn alle bij ons bekende Swarte's in Nederland - en dat zijn er velen - afstammelingen van Hermannus Berens alias Möller.

De morianen in de verschillende familiewapens van de Swarte's hebben vrijwel zeker te maken met de naam, die aanvankelijk wel een bijnaam geweest zal zijn op grond van uiterlijke kenmerken. De "moor" komt overigens ook in andere familiewapens als 'natuurlijk stuk' voor. Reeds in de dertiende eeuw voerde een Duitse familie Mandach een mannelijke moor in het wapen, de man als bestanddeel van de naam Mandach. Het is moeilijk te verklaren waardoor bepaalde figuren in een familiewapen terecht zijn gekomen. De Duitse familie Reitmayer voerde een naakte moor, gezeten op een vliegend hert in het wapen en men verklaart dat wel uit de Beierse uitspraak van Reitmayer die klinkt als Reitmohr, hetzelfde komt overigens voor bij de Duitse families Mayer, Steinmayr en Strassma(i)r.

DOWNLOAD HET WAPEN

Klik om het wapen te vergroten

U kunt het wapen hier gratis downloaden. Dan kunt u het gebruiken als bureaublad achtergrond, of bijvoorbeeld verwerken in uw briefpapier.

Het wapen is te verkrijgen in *.PSD en *.JPG formaat. Dat zijn de meest voorkomende grafische bestandsindelingen. Het *.JPG bestand is met ieder eenvoudig grafisch programma te bewerken. Het *.PSD bestand wordt veel gebruikt bij drukkerijen en voor Adobe Photoshop. Het betaat uit twee lagen: één met een transparante achtergrond, en één met een witte achtergrond.

Maak uw keuze en klik op de link:
Klik hier om het downloaden te starten. PSD formaat (1818 x 2967 pixels - 29,3 Mb)
Klik hier om het downloaden te starten. JPG formaat (1818 x 2967 pixels - 3,6 Mb)

Zwarte lijn
Home - Stamboom - Herkomst - Familiewapen - Tijdlijn - Contact - Zoeken